Aktiviteter > Årsmøte i avd. 17 Trondheim
Se avdelingens facebookside: FLT avd 17 Trondheim, eller kontakt avdeling 17 Trondheims leder, ru-he@hotmail.com, for mer informasjon.