Aktiviteter > Årsmøte i avd. 144 Myre
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 144 Myre, Thomas Gulbrandsen, epost: Thomas.Gulbrandsen@biomar.no