Aktiviteter > Årsmøte i avd. 110 Helgeland Sør
Ved spørsmål, ta kontakt med nestleder i avdeling 110 Helgeland Sør, Leif Andreassen, epost: lhar-and@online.no