Aktiviteter > Årsmøte i avd. 101 Vestre Sunnmøre
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 101 Vestre Sunnmøre, Alf Johan Antonsen, epost: Alf.Johan.Antonsen@kleven.no