Aktiviteter > Årsmøte i avd. 1 Vestfjorddalen
Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 1 Vestfjorddalen, Jan Erwin Gruber, epost: ergrube@online.no