Aktiviteter > Arendalsuka: FLT’s industriarrangement
FREMTIDENS INDUSTRI: HVA SKJER ETTER OLJEN? Tirsdag 17/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal. Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran møter Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas til debatt – etter innledninger. Hovedutfordringen for norsk industri blir å overleve i et globalt marked med sterk konkurranse, hvor olje- og gassproduksjonen må gå ned. Klarer vi å omstille dagens industri til å bli grønnere, og hvordan dekker vi energibehovet? I skjæringspunktet mellom gårsdagens og morgendagens industri, ønsker Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) å stille spørsmål som kan bidra til å få frem og utvikle politikk. Ordstyrer: Frode Ersfjord, FLT. Medvirkende Bjørnar Skjæran, Nestleder, Arbeiderpartiet Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant, Høyre Are Tomasgard, LO-sekretær, LO Betty Aasheim, Chief Commercial Officer, Fiven ASA Ulf Madsen, Forbundsleder, FLT