Nyheter > Et budsjett for tøffere tider

FLTs første nestleder, Aud Marit Sollid, jubler for fagforeningsfradraget. Foto Frode Ersfjord

Jubler for fagforeningsfradraget Det er svært positivt at fagforeningsfradraget øker til 7700 kroner. – Det viser at vi har en regjering som tar fagforeningene på alvor, sier Aud Marit Sollid. Reduksjon i arbeidsmarkedstiltak Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres. Dette vil kunne gi økt utenforskap. Det er ikke i tråd med Hurdalsplattformen som signaliserte en kraftig økning av arbeidsmarkedstiltak: -Det er ikke slik at behovet for arbeidsmarkedstiltak reduseres når arbeidsledigheten går ned, fordi flere kommer i jobb ved egen hjelp. Det gir mening så lenge vi snakker om personer som er i ordinær ledighetsstatistikk, men fanger midlertidig ikke opp personer som mottar arbeidsavklaringspenger og som står utenfor arbeidslivet grunnet nedsatt arbeidsevne, sier Sollid. Det er heller ingen flere nye tilrettelagte jobber. Dette tross i at tallene viser at det er behov for 1000 plasser årlig. – På dette området er det en mistet mulighet, sier Sollid. Fagskolesatsing etter skjema Ambisjonene på fagskoleområdet for FLT er høyt, det er et ønske om å gi flere muligheten til å ta en fagskoleutdanning ved å opprette flere studieplasser. Regjeringen hadde anledning til å gi flere muligheten til å ta en fagskoleutdanning ved å opprette flere studieplasser. De oppretter bare 500. Det er et brudd med Hurdalsplattformen som sier: «Gjennomføre ein opptrappingsplan med tusen nye fagskuleplassar årleg over fem år, i tråd med arbeidslivets behov» – Vi har sett for oss mye større satsing på dette området, sier Aud Marit Sollid. Flere veiprosjekter på vent I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder. – Dette betyr at en del prosjekter er satt på vent, sier Aud Marit Sollid. Hun er også bekymret for at kuttene fører til at man ikke får tatt hensyn til kostnadsøkningen i sektoren. Regjeringen øker vedlikeholdsbudsjettet med nær 1 milliard kroner til 9.4 milliard kroner. På grunn av kraftig kostnadsvekst er denne økningen reelt sett på 400 millioner-– Det er positivt at vedlikeholdsbudsjettet går opp, og det vil avhjelpe noe på situasjonen, men som de fleste vet er vedlikeholdsetterslepet enormt. Bekymret for kutt for industrien Det er lagt inn en svekkelse av CO2 kompensasjonsordningen. Det bekymrer FLT. – Ordningen er avgjørende for lønnsomheten i kraftforedlende industri, sier Aud Marit Sollid Det er viktig å holde rentene og prisveksten i sjakk, derfor har vi forståelse for at det er et stramt budsjett som er lagt frem, men dette er noe av det vi håper å få justert, avslutter Sollid.