Nyheter > Enighet i staten

Alf Edvard Masternes. Foto: Frode Ersfjord

– Jeg er spesielt fornøyd med at forhandlingsutvalgene i LO Stat, YS-Stat og Unio har stått sammen under hele meklinga. Medlemmer i Statens vegvesen har vært forberedt på streik og tillitsvalgte har forberedt streikeuttak, forteller en sliten Alf Edvard Masternes etter meklingen som foregikk 16 timer på overtid.

Resultatet

– Vi har beholdt lønnssystemet og fått bedre generelt tillegg enn i utgangspunktet for meklingen. Videre er jeg fornøyd med at vi har sikret normalarbeidsdagen og stoppet forsøk på å fjerne seniordager. I tillegg er det positivt med økt skumrings- kvelds- og helgetillegg, sier Masternes. Her er flere resultater fra meklingen:
  • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai.
  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
  • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år.
  • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge.
  • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000).
  • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019. (Kilde: LO Stat)
Les mer på LO Stat sin nettside