Nyheter > Enighet i lønnsoppgjøret for funksjonærer

– Vi har fått gjennomslag for saker som har vært viktig for forbundet i flere år, sier forhandlingsleder Merete Jonas, fra IE&FLT.

Jonas trekker frem at den fremforhandlede overenskomsten for Tekniske funksjonærer nå har fått forsterkede vilkår for arbeid offshore.

– Blant annet blir det obligatorisk med lokale forhandlinger om f. eks. arbeidstid, hvilepauser, offshoretillegg, overtidstillegg og en rekke andre betingelser.

Forbundet fikk under tariffoppgjøret i 2022 inn sine første bestemmelser i overenskomsten om arbeid offshore.

All fremforhandlet tekst finnes i protokollen fra årets oppgjør.

Enigheten innbærer også et generelt tillegg på kr. 7,-.

Ledende overenskomst

For funksjonærer og arbeidsledere hos IE&FLT er overenskomsten for Tekniske funksjonærer som frontfag å regne.

– Denne overenskomsten danner grunnlaget for en rekke arbeidslederavtaler som kommer senere. Og vi er trygge på at vi nå også har et godt utgangspunkt for disse, avslutter Jonas, som også er første nestleder i forbundet.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at IE&FLT med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har forhandlet om hele avtaleteksten for Tekniske funksjonærer.

HEVET HODE: Rådgiver Lisa Nordlund, Seksjonsleder Øyvind Lund Sørensen, 1. nestleder Merete Jonas og AU-medlem Ståle Johannesen under forhandlingene hos NHO. Foto: Frode Ersfjord

Lønn forhandles også lokalt

Overenskomsten for Tekniske funksjonærer er en rammeavtale, som betyr at selve lønnen til medlemmene skal forhandles om lokalt, etter de sentrale forhandlingene som nå er avsluttet.

Avtalen omfatter i dag 7995 IE&FLT-medlemmer, og skal nå ut til uravstemning hos medlemmene.

IE&FLTs forhandlingsutvalg:
Merete Jonas – 1. nestleder (Forhandlingsleder)
Ståle Johannesen – Arbeidsutvalget
Henning Skau – Arbeidsutvalget
Torstein Engevik – Aker Solutions
Arild Henneli – FMC Kongsberg Subsea
Kent Dahlin – Nexans
Lene Sivertsen – Nemko Norlab
Lena Bae – Fides AS
Øyvind Lund Sørensen – Rådgiver
Astrid Sørvåg – Rådgiver
Lisa Nordlund – Rådgiver
Frode Ersfjord – Kommunikasjon for IE&FLT