Nyheter > Enighet i ASVL-oppgjøret

Et godt oppgjør

– Dette er et godt resultat som er i overenstemmelse med NHO-oppgjøret og frontfaget, sier forbundsleder i FLT, Ulf Madsen.

NHO-oppgjøret hadde en ramme på 5,2%.

Oppgjøret vil gi 7,5 kroner i timen mer, noe som tilsvarer 1218,75 kroner mer i måneden for heltidsansatte med virkedato fra og med 1. april 2023.

Madsen forhandlet med sin motpart i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL), Dag Sandvik.

PÅMINNER: Forbundsleder Ulf Madsen minner på om at det også er lokale lønnsforhandlinger for FLT’s medlemmer. Foto: Frode Ersfjord

Husk lokale lønnsforhandlinger

– Det er viktig å minne på om at det i henhold til FLT og ASVL’s overenskomst også skal forhandles lokalt, påpeker forbundsleder Madsen.

De lokale forhandlingene skal være reelle.

Det påpekes i protokollen at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene og hele arbeidsmarkedet for øvrig.