Nyheter > Enige om ny hovedavtale i Virke
Tekst: LO – Det er ingen store revolusjoner i den nye hovedavtalen. Vi er enige om å videreføre alle de sentrale bestemmelsene. Samtidig har vi blitt enige om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser, sier LOs nestleder Roger Heimli.

Fremme likelønn og heltidskultur

Under årets revisjon har partene blant annet blitt enige om å legge vekt på tiltak for å fremme likelønn og hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller og muligheter til å fremme heltidskultur. Partene er også enige om et aktivitetsprogram med tiltak på flere områder for å følge opp målsetningene.

Økt organisasjonsgrad

Det er også besluttet å sette ned ett utvalg som skal jobbe for økt organisasjonsgrad med særlig oppmerksomhet på bransjer innenfor handels- og tjenestenæringen, og virksomhetsstørrelse. I tillegg skal partene ha en gjennomgang av tilleggsavtalene for å vurdere om de bør fjernes eller endres. – Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov og legger grunnlaget for samarbeid ute i bedriftene. Den gir forutsigbarhet og legger rammene for det organiserte arbeidslivet, avslutter LOs nestleder. Hovedavtalen revideres hvert fjerde år og danner grunnlaget for hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide. Avtalen har også regler for hvordan de ansatte skal få benytte den retten de har til å være med å bestemme. Les protokollen.