Nyheter > Frokostmøte 21.09: Energi for industrien
Det er en uro for om industrien i fremtiden får tilgang til nok ren energi. Spørsmålene er mange: Blir det nok fornybar energi i framtiden? Skal industrien konkurrere med datasentre om energi? Og hva med prisen? Det stilles spørsmål om hva de store globale selskapene bidrar med i Norge av skatt og verdiskaping. FLT ønsker å problematisere spørsmål om energi generelt, samt datasentre og ringvirkninger spesielt. Velkommen til frokostmøte!

Frokostmøte 21. september på Kulturhuset i Oslo:

08.00-08.10 Energi for industrien v/Ulf Madsen, forbundsleder FLT 08.10-08.30 Energi nok generelt og for industrien spesielt? Og hva med datasentrene? v/Jarand Hole, Energi- og konsesjonsavdelingen NVE 08.30-08.45 Verdiskapning, kraft og industri – med case Nordland v/Geir Brønmo, Afry 08.45-09.00 Velferd, industri og energi – et blikk fra Herøya v/Sverre Gotaas, leder Herøya industripark 09.00-09.30 Samtale mellom statssekretær Tony Christian Tiller (H) og Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant (AP). Det er varslet også en deltaker fra SV. Ordstyrer: Frode Ersfjord
Gratis adgang! Det er begrensede plasser inne på Kulturhuset, derfor anbefaler vi at du melder deg på for å sikre deg plass i salen. Du kan også møte opp på Kulturhuset litt før arrangementet starter for å se om det fortsatt er ledige plasser. Hvis du følger møtet via stream trenger du ikke å melde deg på. Det blir lett servering og kaffe på Kulturhuset.
Påmelding til arrangementet på Kulturhuset: Registrer deg her