Endre og levere trekkliste

Fra 2021 går forbundet over til å bruke Winorg trekksentral. I en overgangsfase kan arbeidsgivere levere trekklister i gammel løsning her, men vi anbefaler å snarest gå over til Winorg trekksentral. Du finner begge løsninger på denne siden, i tillegg til informasjon.

Winorg trekksentral

Snarvei til Winorg trekksentral her

  • For å få tilgang til Winorg trekksentral må du sende en e-post til trekklister@flt.no med følgende opplysninger: Bedriftens navn og organisasjonsnummer, ditt navn, din e-postadresse og ditt mobilnummer (dette benyttes kun til kostnadsfritt å sende engangskode for pålogging).
  • NB! Brukere av Winorg trekksentral kan ikke lenger levere lister i FLTs trekklisteportal. Hvis du ikke kommer inn kan dette være årsaken. Dersom du ikke kommer inn i FLTs trekklisteportal og du ikke er satt opp som bruker i Winorg trekksentral, ta kontakt på trekklister@flt.no

Last ned mer informasjon om Winorg trekksentral her

FLTs trekklisteportal

Arbeidsgivere kan logge seg på vår portal med trekklistenummer og arbeidsgiver-ID for å endre og levere trekklister på en sikker måte. Du finner vår trekklisteportal nederst på denne siden. Ved innlogging i portalen er det mulig å gjøre følgende:

  • Gjøre endringer direkte i trekklisten som kommer opp på siden.
  • Endre trekkbeløp for den ansatte. For eksempel ved kontingentreduksjon innvilget av forbundet etter at trekklisten er sendt ut, eller etter annen avtale med forbundet.
  • Sette en sluttdato. Om en av de ansatte ikke lenger skal trekkes for kontingent, for eksempel ved permittering eller avslutning av arbeidsforholdet.
  • Legge til en ny person.
  • Laste opp en trekkliste til oss. Du kan også laste opp en trekkliste som fil til oss i Excel eller PDF.  Vi ønsker helst listene i Excel-format.
  • Om du gjør endringer vil vi gjerne at du skriver en kommentar til oss som forklarer hva endringen kommer av.
  • Du kan ikke endre skjemaet etter du har trykket “Send inn og godkjenn”.
  • Krav til FLTs etter- og videreutdanningsfond: Les informasjon fra vår økonomiavdeling ved å trykke her

NB!  Dersom vi har mottatt betalingen før trekklisten leveres kan den allerede vært oppdatert i vårt system, da kan ikke arbeidsgiver logge inn her og sende oss listen. Hvis det er betalt flere dager før listen sendes inn og beløpet som er betalt er det samme som ble fakturert, er det for sent å sende inn listen. Dersom du ikke får logget inn her med trekklistenummeret og det er trukket et annet beløp enn det som er fakturert, ta kontakt med oss.

Kontakt oss ved endringer og spørsmål

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om Winorg trekksentral og FLTs trekklisteportal. Det samme gjelder ved endringer av fakturaadresse, om det ønskes kopi av faktura eller ved spørsmål om trekklister. Etter at du har trykket på “Send inn og godkjenn” kan du ikke lenger gjøre endringer i skjemaet i FLTs trekklisteportal. Hvis du vil gjøre endringer i skjemaet etter innsending, må du kontakte oss på telefon 23 06 10 29 eller e-post trekklister@flt.no.

 

Trekklistenummer
Arbeidsgiver-ID

Trekklistenummer og arbeidsgiver-ID står i tilsendt trekklistebrev.