Endre og levere trekkliste

Arbeidsgivere kan logge seg på vår portal med trekklistenummer og arbeidsgiver-ID for å endre og levere trekklister på en sikker måte. Ved innlogging på portalen er det mulig å gjøre følgende:

  • Gjøre endringer direkte i trekklisten som kommer opp på siden.
  • Endre trekkbeløp for den ansatte. For eksempel ved kontingentreduksjon innvilget av forbundet etter at trekklisten er sendt ut, eller etter annen avtale med forbundet.
  • Sette en sluttdato. Om en av de ansatte ikke lenger skal trekkes for kontingent, for eksempel ved permittering eller avslutning av arbeidsforholdet.
  • Legge til en ny person.
  • Laste opp en trekkliste til oss. Du kan også laste opp en trekkliste som fil til oss i Excel eller PDF.  Vi ønsker helst listene i Excel-format.
  • Om du gjør endringer vil vi gjerne at du skriver en kommentar til oss som forklarer hva endringen kommer av.
  • Du kan ikke endre skjemaet etter du har trykket “Send inn og godkjenn”.
  • Krav til FLTs etter- og videreutdanningsfond: Les informasjon fra vår økonomiavdeling ved å trykke her

Kontakt oss ved endringer

Etter at du har trykket på “Send inn og godkjenn” kan du ikke lenger gjøre endringer i skjemaet. Da må du i så fall kontakte oss på telefon 23 06 10 29 eller e-post trekklister@flt.no. Kontakt oss også om endringer av fakturaadresse eller om det ønskes kopi av fakturaen.

 

Trekklistenummer
Arbeidsgiver-ID

Trekklistenummer og arbeidsgiver-ID står i tilsendt trekklistebrev.