Nyheter > Dom faller over sommeren

Bak (v.): 1. nestleder i FLT Ulf Madsen. Foran (f.v.): Tillitsvalgt på FMC Berit Kopseng, hovedtillitsvalgt på FMC Lars Christian Nilsen, advokat Edvard Bakke og advokat Katrine Rygh Monsen fra LOs juridiske kontor. Foto: Tor Berglie

I april 2016 ble det besluttet en nedbemanning i bedriften på grunnlag av svikt i markedet. 700 ansatte måtte gå. Antallet ble senere redusert til 621. De fleste av oppsigelsene ble løst i forhandlingsmøter (AML § 17.3), men også i form av frivillig sluttpakke, annen passende stilling og naturlig avgang. Advokatene Edvard Bakke og Katrine Rygh Monsen fra LOs juridiske kontor var begge optimister etter at prosedyrene ble avsluttet. På spørsmål om hvordan rettssaken hadde forløpt svarte de: – Det har gått svært bra. Saksøkerne bestrider ikke grunnvilkåret for oppsigelsene, men grunnlaget for utvelgelsen som er gjort i saken fra bedriftens side. Stridens kjerne er bedriftens anvendelse av utvelgelseskriteriene og utvelgelseskretsen. – Bedriften har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til disse begrepene slik de er beskrevet i Hovedavtalen mellom FLT/HK og NHO. Vi har forståelse for nedbemanningen, men bestrider utvelgelsen av disse fjorten ansatte, sa LO-advokat Bakke blant annet. Han minner om at FMC som tariffbundet bedrift plikter å følge ansiennitetsprinsippet som nedfelt i Hovedavtalen. Les mer om saken her Laagendalsposten: Følte de tapte en trynetilleggskamp Forfatter: Astor Larsen