Nyheter > Digitalt kurs for første gang
28. – 29. august ble grunnskolering for tillitsvalgte, som baserer seg på Grunnkurs for tillitsvalgte, avholdt digitalt. Det ligger et betydelig arbeid bak den digitale grunnskoleringen. I tillegg til undervisning i Teams, fikk deltakerne tilgang til en ressursportal med mulighet for å laste ned kursmateriell.

Bedre struktur, men mindre sosialt

– Vi skal fortsette arbeidet med videreutvikling av digitale læringsmuligheter for medlemmer og tillitsvalgte fremover, men det vil først og fremst brukes som et supplement til de fysiske kursene, forteller kursansvarlig Laila Nordsveen. Hun har ledet prosjektet med å digitalisere grunnskoleringen. Med seg på laget har hun hatt Stein Arne Lunderbye, Astrid Sørvåg, Julie Bondo Haug og Camilla Hanses. Forbundet har også fått bistand av Design Container AS.
kurs, flt, teams

FLTs rådgivere på Teams. Foto: Marit Gabler

Ifølge prosjektgruppa er erfaringene så langt er at digitaliseringen har ført til bedre struktur på undervisningsopplegget, som er mer komprimert. I tillegg kan det være en fordel for noen deltakere at de kan delta på kurset hjemmefra. Imidlertid er prosjektgruppa samstemte om at et digitalt kurs ikke har de samme mulighetene for sosialt samvær og nettverksbygging, noe som også er en viktig del av skoleringen.

Ros og fornøyde deltakere

FLTs første digitale kurs blir lagt merke til. Innad i LO høster forbundet ros for satsningen: – Gjennomføring av kurs er en utfordring for mange på grunn av korona, men FLT har vært opptatt av å ta i bruk nye løsninger for å opprettholde tilbudet til medlemmer og tillitsvalgte, sier administrasjons- og HR-leder Tina Ege. Hun er fornøyd med evalueringen av kurset som viser at deltakerne er svært tilfredse.

Meld deg på neste digitale kurs og finn ut mer

Meld deg på og les mer om digital kurshelg 26. – 27. september FLTs kurstilbud