Nyheter > – Dette kan være gjennomslaget for fagskolene
Det er mye bra i meldingen, og gledelig at ministeren tar mål av seg å gjøre fagskoleutdanningen til et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger, hevder Simmenes. Mange av de foreslåtte tiltak vil utvilsomt kunne føre til at flere tar fagskoleutdanning og at praktisk basert kompetanse på sikt skal kunne anerkjennes som likeverdig akademisk. Herunder biter jeg meg særlig merke i at rettighetene for de fagskolestuderende løftes, at det tas grep for å gjøre det lettere å finne frem til studietilbudene med nytt opptakssystem, og ikke minst at man nå anerkjenner kompetansen ved å endre fra «fagskolepoeng» til «studiepoeng». Dette vil gjøre fagskoleutdanning mer attraktivt. Det vil bli viktig for landet fremover, avslutter Simmenes. Les mer på kunnskapsdepartementets hjemmeside.