Nyhet > Archive by category "Nytt forbund"

– Jeg kan forsikre alle medlemmer om at medlemsfordelene i dagens FLT består, også inn i det nye forbundet. De samme tariffavtalene og videreutdanningsordningen gjelder fortsatt. Kontingenten vil beregnes etter et nytt system. Det vil ta noe tid å få på plass den nye ordningen, og vi vil informere godt i forkant av endringen. For de fleste vil den bli omtrent på samme nivå. Forsikringer blir de samme som nå, sier forbundsleder Merete Jonas.

Tariffavtalene består

Arbeidslivsavdelingen i FLT skriver følgende om tariffavtalene:

Ved etablering av et nytt forbund videreføres både tidligere Forbundet for Ledelse og Teknikks og Industri Energis tariffavtaler slik de er i dag. Dette gjelder også de nåværende omfangsbestemmelsene, altså grensene for hvilke arbeidstakere som kan være på de ulike tariffavtalene. Dersom du per i dag er godkjent på en av FLTs tariffavtaler betyr dette at du vil fortsette å være det etter at det nye forbundet er etablert.

Dersom det viser seg at enkelte medlemmer i det nye forbundet ikke er underlagt riktig tariffavtale vil man søke å rydde opp i dette, med utgangspunkt i omfangsbestemmelsene i det nye forbundets tariffavtaler. 

Forsikringer og videreutdanning består

FLTs medlemmer beholder mulighet til gratis videreutdanning i tariffavtalene. Sjekk din tariffavtale på Min side

Fremdeles vil de samme forsikringene være inkludert i medlemskapet.
Det innføres et nytt system for beregning av kontingent, som det vil komme mer informasjon om. For de aller fleste vil kontingenten bli omtrent på samme nivå.

Har du flere spørsmål?

Du kan lese mer om det nye forbundet i sammenslåingsdokumentet med vedtekter her ,helt nederst. Mer informasjon om prosessen med IE finnes her (sammenslåingsdokumentet ligger også her). I tillegg kan du også ta kontakt med din regionrådgiver eller FLT sentralt på postkasse@flt.no
Følg med i våre digitale kanaler. Vi kommer med mer informasjon etter hvert.

TALTE TIL LANSDMØTET: Forbundsleder Merete Jonas i sin avslutningstale. Foto: Frode Ersfjord

Nytt stor-forbund i LO

– Jeg skal love dere – vi skal bruke den nye kjøttvekta til å få gjennomslag for politiske endringer og sterkere tariffavtaler, fortalte FLTs forbundsleder Merete Jonas til landsmøte på Gardermoen.

Etter en forhandlingsprosess har de to LO-tilknyttede forbundene Industri Energi (IE) og FLTs landsmøter votert, og endt med ja til en sammenslåing.

Med IEs nær 56 000 medlemmer og FLT’s nær 23 000 medlemmer blir det nye forbundet å regne som blant Norges største og sterkeste fagforbund.

FLT organiserer i mange av de samme bransjene og bedriftene som Industri Energi.

Det nye forbundet vil foreløpig bære navnet IE&FLT og ha et sammenslåingslandsmøte på Sola den 11. desember.

Første ordinære landsmøte for det nye LO-forbundet blir høsten 2025.

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas og 1. nestleder Henning Skau presenterte det som er framforhandlet i prosessen med IE hittil. Etter presentasjonen åpnet ordstyrer Frode Ersfjord for spørsmål fra de rundt 70 som fulgte sendingen på Facebooksiden. 

På ekstraordinært landsmøte 17. -18. november skal FLT-medlemmene stemme over om det blir sammenslåing. Mer om prosessen her

Arbeidsinkluderingsbedriften Brisk tilbyr tiltak gjennom eget konsern. I bedriften jobber ansatte sammen med dem som er i varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening. En del av konsernet er et av de største glutenfrie bakeriene i Norge. Her jobber leder av FLTs avdeling 044, Marco Dimmen, som produksjonsleder (foto øverst sammen med Merete Jonas, journ.anm). Han ga en omvisning i produksjonen akkurat da glutenfrie havrebrød ble laget.

Fra deig til brød

Deigen eltes før den havner i maskinen som kutter den i små deler, som igjen presses flate før de havner i ovnen. Bedritstililtsvalgt for FLT, Edina, overvåker produksjonen. Etter cirka 7 minutter er det klart for prøvesmaking (av varer som ikke skal i butikken, journ.anm)
– Absolutt godkjent! Dette er et av de beste glutenfrie brødene jeg har smakt, sier den påtroppende forbundslederen.

På rundreise i hele landet

16. -20. oktober reiste politisk ledelse på besøk til medlemmer i Møre og Romsdal og Trøndelag. Målet med reisen var å informere om prosessen med Industri Energi (IE) og se hverdagen på bedriftene. I september og oktober har FLTs politiske ledelse vært på rundreise i hele landet. Som en del av reisen holdes det også informasjonsmøter om prosessen med IE. Se møter her

Følg oss på Facebook og Instagram for å få med deg siste nytt fra rundreisen. Bruk taggen #infoflt for å søke opp innleggene eller tagge dine bilder fra bedriftsbesøk.

Fortalte om FLTs fremtid

– Bør vi bli værende i LO eller bør vi gå ut av LO?

Vi er på medlemsmøte hos Aker Solutions i Verdal. FLT-klubben har 200 medlemmer som arbeider med noen av verdens største stålkonstruksjoner.

Første nestleder i FLT, Henning Skau, stilte det retoriske spørsmålet ovenfor under åpningen på møtet.

LO ER FREMTIDEN: Første nestleder i FLT, Henning Skau, forteller om sammenslåingsprosessen med Industri Energi til FLT-klubben hos Aker Solutions på Verdal.

– Vi måtte stille oss selv noen grunnleggende spørsmål. Hvordan skal vi klare å beholde tariffavtalene og ordningene for medlemmene som vi er så stolte av, også i fremtiden?

Nestlederen forklarte deretter at forslaget til en sammenslåing med Industri Energi er en god idé nettopp fordi det nye forbundet fortsatt vil være en del av LO.

– Avtalene våre bevares og kan styrkes, medlemsfordelene blir som før, inkludert forsikringer og vår unike etter- og videreutdanningsordning. Mens kontingenten forblir den samme, fortalte Skau mens forsamlingen lyttet.

Fra enormt til mikro

Vi blir ledet rundt på det enorme verftet som er blant Trøndelags største arbeidsplasser, og kan skilte med et hundretalls lærlingplasser.

FORNYBAR KRAFT: Den kommende trafostasjonen Sunrise. Plattformen skal stå på havets bunn og vil fraktes sjøveien fra Verdal til New York. Foto: Frode Ersfjord

– Vi forbereder oss på et større volum. Da trengs både mer automatisering og flere arbeidsplasser. Etterspørselen er der, forteller FLT-medlem Anders Strand mens han skuer ut i en enorm verkstedhall.

LUFTIG: FLT-medlemmene Torbjørn Prestmo og Anders Strand viser hvordan sveising foregår. Foto: Frode Ersfjord

Her foregår sveising, manuelt så vel som datastyrt.

En av Aker Solutions konkurransefortrinn, som gir kunder over hele verden, er kompetansen på sveising av stålelementer.

– Den datastyrte sveisingen har toleranser ned til en hundredels millimeter, forteller Torbjørn Prestmo, som er klubbleder for FLT på verftet i Verdal.

FIN SVEIS: I bakgrunnen vises en datastyrt arm som brukes for ekstrem presisjon til sveising. Foto: Frode Ersfjord

Finsveisingen er for delene til såkalte juletrær. Disse brukes ute på sokkelen og er for brønninnstallasjoner.

– Teknologien bak er utviklet i samarbeid med SINTEF, legger Prestmo til.

Imponert nestleder

– Bonusen for en tillitsvalgt som meg er å få besøke medlemmene på bedriften de jobber, forteller nestleder Skau.

FLTs ledelse foretar høsten 2023 en politisk rundreise med medlemsmøter og bedriftsbesøk Norge rundt.

– Vi ønsker å betrygge medlemmene om at en sammenslåing med Industri Energi vil styrke begge parter. For eksempel vil det være opp til medlemmene lokalt om de vil slå sammen klubber, avslutter Skau.

PÅ TUR: Første nestleder i FLT, Henning Skau, beveger seg blant stål og verkstedhaller hos Aker Solutions i Verdal. Foto: Frode Ersfjord

Påtroppende forbundsleder Merete Øiestad Jonas og 2. nestleder Ståle Johannesen tok turen til arbeidsinkluderingsbedriften Fønix for å møte medlemmer og lære mer om bedriften. FLT er en del av et nytt nettverk for arbeidsinkludering. Nettverket vil gi styrke og tyngde i arbeidet med arbeidsinkludering til fordel for medlemmene som jobber i bransjen.

– Dette nettverket vil både føre til samkjøring av krav, og at FLT vil bli lyttet til. Vi har kommet med høringsinnspill til statsbudsjett og er invitert til Stortinget neste uke, fortalte Merete Jonas. Hun oppfordrer medlemmene til å bruke forbundet aktivt og komme med innspill.

arbeidsinkluderingsbedrift
ARBEID TIL ALLE: Påtroppende forbundsleder Merete Jonas og 2. nestleder Ståle Johannesen besøkte medlemmene Line Bøe Melsom og Harald Sydhagen Jørgensen på Fønix. Foto: Marit Gabler

Arbeid til alle og samarbeid på tvers

FLT har en bedriftsgruppe på rundt 65 medlemmer på Fønix, ledet av jobbspesialist Harald Sydhagen Jørgensen. FLT-medlem Line Bøe Melsom er også jobbspesialist og hjelper ungdom med autisme ut i jobb. Begge kan fortelle om en variert jobbhverdag som ofte tilbringes ute på bedrifter for å følge opp brukere, men også i bilen på vei til nye bedrifter som kan bli mulige arbeidstiltaksplasser eller på vei til en som trenger hjelp i hverdagen.

Jotun i Sandefjord er en av bedriftene Fønix samarbeider med. FLTs bedriftsgruppe der er ledet av Lars Jørgen Moe og har rundt 60 medlemmer. Noen av dem møtte forbundsledelsen for å få informasjon om prosessen med IE.
– Jotun har et godt arbeidsmiljø og et svært godt samarbeid med ledelse og andre fagorganisasjoner som blant annet IE, fortalte Moe, før han ga en omvisning i lokalene.

INDUSTRI I VEKST: Forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Henning Skau besøkte internasjonale industribedrifter i Hønefoss. Foto: Marit Gabler

Industri i endring og vekst

Fagbevegelsen spiller en avgjørende rolle i endringsprosesser som følge av ny teknologi og endrede konkurranseforhold. Her er de tillitsvalgte viktige kulturbærere og kan påse at de riktige problemstillingene blir drøftet. I stedet for konflikt, kan ledelsen og medarbeiderne samarbeide om gode løsninger, sier 2. nestleder Ståle Johannesen.

Han har snakket med medlemmer og tillitsvalgte ved Berry Alloc i Lyngdal og ABB i Skien. Bedriftene har den siste tiden vært igjennom endringsprosesser og funnet løsninger for å ta den nye teknologien i bruk.

Medlemmene på Smurfit Kappa Norge AS og Sateba Norway i Hønefoss er også godt kjent med endringer som følge av ny teknologi. Smurfit Kappa Norge AS startet som en lokal bedrift, men nå blitt en del av et internasjonalt konsern og er i vekst. De har spesialisert seg på produksjon av emballasje til næringsmidler som Tine melk og Sørlandschips. Ny teknologi har gjort det mulig resirkulere mesteparten av avfallet til bruk i nye produkter. FLT er har en bedriftsgruppe med rundt 20 medlemmer. Nestleder for bedriftsgruppa, Hermann Nilsen, ga en omvisning.

TOGSKINNER: Sateba Norway produserer sviler til togskinner.
TOGSKINNER: Sateba Norway produserer sviler til togskinner. Foto: Marit Gabler

«Naboen» Sateba Norway produserer betongelementer til infrastrukturprosjekter, som sviler til togskinner. Det jobber 12 FLT- medlemmer på bedriften, men de har enda ingen bedriftsgruppe. Det oppfordret forbundsleder Ulf Madsen dem til å starte. Finn ut mer om hvordan starte bedriftsgruppe

HELLEFOSS PAPER: 1. nestleder Henning Skau (midten), Arnstein Aasestrand, regionrådgiver sør (t.h) og tilltsvalgt Per Ivar Thon.

Hellefoss Paper AS i Hokksund var en av de neste stoppene på rundreisen for 1. nestleder Henning Skau. De har spesialisert seg på å eksportere treholdig bokpapir til det europeiske markedet. Her ga Per Ivar Thon, bedriftstillitsvalgt og leder i avdeling 005 Drammen, en omvisning i på bakken og i høyden.

400 tonn laks i døgnet

– I løpet av to skift slakter vi 400 tonn laks, forteller FLT-medlem Thomas Bech Mårstad.

Den store produksjonshallen hos Nordlaks på Børøya utenfor Stokmarknes er opplyst av sterke dagslyslamper.

– Fisken blir behandlet og sortert for hånd etter vår egen strenge, sorteringsstandard. Vi har kapasitet til å slakte og sortere 400 tonn laks i løpet av en arbeidsdag med to skift, forklarer Mårstad.

SORTERES: Operatør hos Nordlaks sorterer laksen etter standard. Foto: Frode Ersfjord

Besøker for å lære

– Det er alltid interessant å få komme på besøk til medlemmens bedrifter for å se og lære, forteller forbundsleder i FLT, Ulf Madsen.

FLTs ledelse er på reise Norge rundt for å snakke med medlemmer om sammenslåingsprosessen med fagforbundet Industri Energi.

– Laksenæringen er mye større enn folk flest er klar over. Med laks til over 100 milliarder kroner eksport i 2022 viser dette hvor viktig næringen er for verdiskapning og arbeidsplasser, sier en imponert Madsen.

KLAR FOR EKSPORT: Thomas Bech Mårstad (til høyre) viser forbundsleder Ulf Madsen og regionrådgiver Leif-Roar Mikkelsen hvordan fersk laks gjøres klar for leveranse. Foto: Frode Ersfjord

Atlantisk smak

Den norske atlanterhavslaksen er en svært ettertraktet vare verden rundt.

– Kvaliteten og ønsket om å hele tiden videreutvikle næringen er avgjørende, forklarer Mårstad som er blant de ansvarlige for logistikken rundt produksjonen.

STOLT HISTORIE: FLTs forbundsleder får se hvordan Nordlaks gikk fra én merd og én mann, til et konsern med milliardomsetning. Foto: Frode Ersfjord

Gjennomsnittsalderen på en slakteklar laks er på 1-2 år.

– Da er laksen omtrent 4,5 kg, og tas opp fra en av ventemerdene våre som ligger utenfor fabrikken. På 5-6 timer vil laksen være klar for levering etter å ha blitt slaktet, sortert og fryst ned til minus 45 grader.

På tross av en imponerende fryseteknologi forteller Mårstad at 90% av fisken som leveres fra Nordlaks’ anlegg er fersk, i isoporkasser med is.

PÅ KJØL: Regionrådgiver Leif-Roar Mikkelsen, FLT-medlem Thomas Bech Mårstad og forbundsleder Ulf Madsen med laks klar for levering. Foto: Frode Ersfjord

– Vi har en ukes stopp i året, ellers går det fra 06:30 til 23:00 på hverdager, og av og til søndager dersom etterspørselen tilsier det.

Familiedrevet og lokalt forankret

Dagens selskapsform ble startet av Inge Berg i 1989, og er i dag en familiedrevet bedrift med her 800 ansatte.

– Vi har slaktet opp til 87 000 tonn laks i året, og leverer fersk hel laks, fryst hel laks, og filetprodukter til mer enn 40 land verden over. Vi gjør bra, smiler Mårstad.

Etter å ha fått en solid omvisning og hilst på andre FLT-medlemmer, er det avgårde ut i det vesterålske septemberværet igjen for forbundslederen.

– Dette ga mersmak!

MERDER MED LAKS: Innflygningen til Stokmarknes fra Bodø byr på en egen omvisning. Foto: Frode Ersfjord

7 millioner liter øl til gjæring

– Nordmenn drikker mye Pepsi Max forteller FLT-medlem Glenn Mayer.

FLTs besøkende ser ut over pallelast etter pallelast med en av Norges mest populære brus.

Som del av en omfattende informasjonsturné besøkte påtroppende forbundsleder Merete Jonas og andre nestleder Ståle Johannessen FLT-klubben hos Ringnes Supply Company på Gjelleråsen utenfor Oslo.

POPULÆR LAST: FLT-medlem Muhammad Tanveer Azam viser frem Pepsi Max hos Ringnes. I forgrunn regionrådgiver Terje Sagstad. Foto: Frode Ersfjord

– Vi har kapasitet til å ha 7 millioner liter øl til gjæring, så det er betydelige mengder. Nordmenn er glade i øl, ler FLT medlem Ronny Pedersen.

Han har ansvaret for vedlikehold og er VH-leder.

VELG DIN FAVORITT: Flasker tappes og pakkes automatisk i den enorme hallen hos Ringnes. Foto: Frode Ersfjord

Vi beveger oss forbi selve ølproduksjonen. Her lukter det umiskjennelig av malt, gjær og humle.

Ansvaret for vedlikehold og drift av utstyret i den enorme produksjonshallen på 70 000 kvadratmeter blir beskrevet som omfattende og gøy.

For å komme til selve produksjonshallen blir FLTs besøkende tatt med gjennom en 200 meters lang gang. På veggene er det malte bilder av historiske og nåværende brus- og ølprodukter.

Samlet produserer bedriften 165 millioner liter øl og brus i året, fordelt på 107 forskjellige alkoholholdige drikker og 70 forskjellige brus og vann-produkter.

200-METERSKOGEN: Avstandene i Ringnes enorme produksjonshall vitner om en betydelig kapasitet. Foto: Frode Ersfjord

Nytt forbund betyr sterkere organisasjon

– Å få besøke medlemsbedrifter som Ringnes er et privilegium jeg setter stor pris på. Inntrykkene sitter som regel i ettertid, og gjør det lettere å sette seg inn i arbeidshverdagen til medlemmene, forteller Merete Jonas.

STOR HALL: Vedlikeholdsleder Ronny Pedersen i lagerhallen for ferdige produkter hos Ringnes ved Gjelleråsen. Foto: Frode Ersfjord

Bedriftsbesøket avsluttes med en medlemsmøte hvor den påtroppende forundslederen og andre nestleder Ståle Johannessen forteller sammenslåingsprosessen med Industri Energi.

– Vi kommer blant annet til å få et funksjonærforum, hvor arbeidsledere og funksjonærer kommer til å både bevare og styrke identiteten til de tariffavtalene vi har i dag, fortalte Jonas.

FORTELLER OM NYTT FORBUND: Påtroppende nestleder Merete Jonas (til venstre) foran FLT-klubben hos Ringnes på Gjelleråsen ved Glenn Mayer, Muhammad Tanveer Azam og John Ole Lyså Knutsen. Foto: Frode Ersfjord

FLTs ekstraordinære landsmøte avholdes den 17-18. november. Et ja til sammenslåing betyr at et nytt forbund vil avholde sitt første landsmøte den 11. desember 2023.

Ferdigstiller sakspapirene

FLT har innkalt til ekstraordinært landsmøte den 17-18. november. Møtet skal avgjøre om FLT sammen med Industri Energi vil danne et nytt forbund med om lag 80.000 medlemmer.

— For oss har det vært viktig at det nye forbundet også ivaretar identiteten som FLT har bygget opp siden vår oppstart i 1951, sier forbundsleder Ulf Madsen.

I forslaget til et nytt forbund er det blant annet foreslått egne samarbeidskomiteer for FLT’s tariffavtaler.

— Alle våre overenskomster vil bestå, samtidig som vi sikrer en organisasjonsstruktur hvor avtalene kan styrkes og videreutvikles etter dagens FLT-medlemmers ønsker, forteller Madsen.

FLT har i forhandlinger med Industri Energi fått gjennomslag for alle sine innledende premisser. Inkludert bevaring av etter- og videreutdanningsordningen for dagens medlemmer.

— Avtalene og ordningene våre for medlemmene er vårt gull. Regionene skal også styrkes. Det har vært et viktig premiss for oss.

Ny møteplass for funksjonærer

Formålet med en sammenslåing er å få enda sterkere påvirkningskraft innen lønns- og arbeidsvilkår, tariffutvikling, fagligpolitiske saker og samfunnspolitisk gjennomslag.

I det nye forbundet vil det også komme et nytt Fellesforum for funksjonærer.

— Dette blir en unik møteplass hvor vi skal jobbe for styrke funksjonærer og arbeidslederes plass i fremtidig lønnsdannelse så vel som samfunnspolitiske målsetninger.

Forumet skal jobbe med synlighet, rekruttering og påvirkningskraft på vegne av ledere, ingeniører og individuelt avlønnede i det nye forbundet.

— Hensikten er selvsagt at alle våre medlemmer skal komme styrket ut av denne sammenslåingen, avslutter Madsen.

Forbundene får et nytt navn

Om begge forbunds landsmøter gir sitt ja til sammenslåing, vil det bli et første felles landsmøte den 11. desember.

— Vi kommer til å invitere medlemmer og tillitsvalgte til en navnekonkurranse, avslører Madsen.

Oppstartsfasen til det nye forbundet vil bestå av sammenslåtte forbundsstyrer og arbeidsutvalg. Her må det være enstemmighet før man lander på et nytt navn.

Vi publiserer endelige sakspapirer for det ekstraordinære landsmøtet så snart disse er klare. Finn et informasjonsmøter i din region om prosessen her.

Denne oversikten oppdateres kontinuerlig. Du kan få mer informasjon ved å kontakte regionrådgiver i din region . Du kan også følge webinaret 30. oktober

Informasjonsmøter i region vest – Vestland og Stavanger

  Det blir servering på møtene. Forbundsleder Ulf Madsen, påtroppende forbundsleder Merete Jonas, 1. nestleder Henning Skau og 2. nestleder Ståle Johannesen skal på rundreise i regionen. For mer informasjon, kontakt lisa.nordlund@flt.no

 • Mandag 23. oktober kl. 18.00, Sjøhuset i Leirvik
 • Tirsdag 24. oktober kl. 18.00, Folkets hus i Stavanger
 • Tirsdag 24. oktober kl. 18.00, Den Raude Sal i Odda
 • Onsdag 25. oktober kl. 18.00, Klingenberg Hotel Årdalstangen i Årdal
 • Torsdag 26. oktober kl. 11.30, Hydro Aluminium Høyanger i Høyanger
 • Torsdag 26. oktober kl. 18.00, Scandic Bergen City i Bergen

Gjennomførte møter i region øst

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas, 1. nestleder Henning Skau og 2. nestleder Ståle Johannesen var på rundreise i region øst.

 • Mandag 18. september kl. 18.00, Quality Olavsgaard i Lillestrøm
 • Mandag 18. september kl. 18.00, Quality Hotel Strand i Gjøvik
 • Tirsdag 19. september kl. 18.00, Oslo Kongressenter i Oslo
 • Tirsdag 19. september kl 18.00, Scandic Lillehammer på Lillehammer
 • Onsdag 20. september kl. 18.00, Thon Hotel Ski i Ski – AVLYST
 • Onsdag 20. september kl 18.00, Thon Partner Hotel Central i Elverum – AVLYST
 • Torsdag 21. september kl.18.00, Quality Hotel i Grålum
 • Torsdag 21. september kl. 18.00, Vinger Hotell i Kongsvinger

Gjennomførte møter i region vest – Rogaland

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas og 2. nestleder Ståle Johannesen var på rundreise i regionen.

 • Onsdag 27. september kl. 18.00, Clarion collection hotell Amanda i Haugesund
 • Torsdag 28. september kl. 18.00, Ryfylke fjordhotell i Sand

Gjennomførte møter i region nord

Forbundsleder Ulf Madsen, påtroppende forbundsleder Merete Jonas og 2. nestleder Ståle Johannesen var på rundreise i region nord.

 • Tirsdag 3.oktober kl. 18.00, Napoli i Mosjøen
 • Tirsdag 3. oktober kl. 18.00, Myre kysthotell i Myre
 • Onsdag 4. oktober kl. 18.00, Meyergården i Mo i Rana
 • Onsdag 4. oktober kl. 18.00, Stetind Hotell i Kjøpsvik
 • Torsdag 5. oktober kl. 18.00, Scandic Hotell Fauske i Fauske
 • Torsdag 5. oktober kl. 18.00, The Edge i Tromsø

Gjennomførte møter i region sør

Forbundsleder Ulf Madsen, påtroppende forbundsleder Merete Jonas, 1. nestleder Henning Skau og 2. nestleder Ståle Johannesen var på rundreise i region sør.

 • Mandag 9. oktober kl. 18.00, Varodd AS, Rigedalen 41, Kristiansand.
 • Mandag 9 oktober kl. 18.00, Grand Hotell, Chr. Augusts gate 1, Kongsberg.
 • Tirsdag 10. oktober kl. 18.00, Mandal hotell, Sandskargata 33, Mandal.
 • Tirsdag 10. oktober kl. 18.00, Tyholmen hotell, Teaterplassen 2, Arendal.
 • Tirsdag 10. oktober kl 18.00, Scandic Hotel, Kongens Gate 3, Hønefoss.
 • Onsdag 11. oktober kl. 18.00, Eiker Vekst, Ryghgata 6, Mjøndalen.
 • Onsdag 11. oktober kl. 18.00, Kafe K, Storgata 174 C, Porsgrunn.
 • Torsdag 12. oktober kl 18.00, Thon hotel Horten, Jernbanegata 1, Horten
 • Torsdag 12. oktober kl. 18.00, Folkets hus, Jernbanealléen 13, Sandefjord.

Gjennomførte møter i region midt

Forbundsleder Ulf Madsen, påtroppende forbundsleder Merete Jonas, 1. nestleder Henning Skau og 2. nestleder Ståle Johannesen var på rundreise i region midt.

 • Mandag 16. oktober kl.18.00, Scandic Hell i Stjørdal
 • Mandag 16.oktober kl.18.00, Quality Hotel Ulstein i Ulsteinvik
 • Tirsdag 17. oktober kl.18.00, Scandic Parken i Ålesund
 • Tirsdag 17. oktober kl.18.00, Basishallen (rett ved siden av Rissahallen), Årnsetflata 38, 7100 Rissa. Påmelding til solvi.brovold@ifjobb.no
 • Onsdag 18. oktober kl.12.00, Lunsjmøte på Wacker Chemicals Norway, Hollaveien 482, 7200 Kyrksæterøra. Påmelding til jens.tetlie@wacker.com
 • Onsdag 18. oktober kl.18.00, Scandic Alexandra Molde i Molde
 • Torsdag 19.oktober kl.18.00 Orkland Bowling, Åsvegen 21, 7300 Bårdshaug Bowling for de som ønsker etter møtet.
 • Torsdag 19. oktober kl. 17.00, Hotell Hjorten på Hitra
 • Torsdag 19. oktober kl.18.00, Smia Restaurant i Kristiansund
 • Fredag 20. oktober kl.12.00-13.00, Lunsjmøte på Hydro Sunndal, Romsdalsvegen 1, 6600 Sunndalsøra. Påmelding til Grethe.Uran@hydro.com