Archive by category "Forsvar"

Regjeringen la i april frem et forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Under en pressekonferanse på Stortinget den 4. juni har samtlige partier inngått et forlik som sikrer en økt pengebruk på over 600 milliarder kroner de neste 12 årene.

– Forliket er historisk, og gir muligheten til stabile langtidskontrakter for den norske forsvarsindustrien, sier Merete Jonas, som er 1. nestleder i IE&FLT.

IE&FLT har under arbeidet med Forsvarets langtidsplan løftet frem flere problemstillinger med hensyn til et økt behov for sikkerhet i Europa.

– Forbundet har vært tydelig på at forsvarsindustrien trenger stabile rammebetingelser som ivaretar kompetanse og gir mulighet for langsiktighet.

Organiserer i forsvarsindustrien

Forbundet organiserer i dag ansatte i forsvarsindustrien som lenge har etterlyst mer forutsigbarhet for hvordan innkjøpene til Forsvaret skjer.

– Å skaffe råvarer og komponenter gjøres best om man får oversikt langt frem i tid, fortalte Bjørn Arve Skjulestad til forbundets nettside i mai. Han er hovedtillitsvalgt i bedriftsklubben til IE&FLT hos Kongsberg Defense Aerospace.

HOVEDTILLITSVALGT: Bjørn Arve Skjulestad leder bedriftsklubben til IE&FLT hos Kongsberg Defense Aerospace. Foto: Frode Ersfjord

Skjulestads arbeidsgiver produserer blant annet NASAMS, som er et luftvernsystem hvor Stortinget ønsker en dobling av kapasiteten i Norge.

Forbundsleder Frode Alfheim og 1. nestleder Merete Jonas besøkte Kongsberg Defense Aerospace i februar. Der ble viktigheten av langsiktig planlegging også diskutert.

– Vi vet at utviklingen av nye teknologier tar lang tid. Systemer som skal sørge for sikkerheten vår i fremtiden kan ta flere tiår fra tegnebordet til produksjon, forteller Jonas.

– Selvforsyningsgraden må økes

I tillegg til høy selvforsyningsgrad og sikring av produksjonen, mener IE&FLT at mest mulig vedlikehold av skip, fly og annet materiell skal foregå i Norge.

– Vi må nå også legge til rette for at kompetansen og ressursene for å kunne gjøre vedlikeholdet på hjemmebane også er tilstede. Nettopp fordi dette gjør oss tryggere i kriser, avslutter Jonas.

Under en pressekonferanse torsdag 2. mai uttalte Statsminister Jonas Gahr Støre at Regjeringen vil foreslå en økning på 7 milliarder kroner i Forsvarsbudsjettet i år.

Fem av milliardene vil gå til å framskynde tiltak som er foreslått i Forsvarets langtidsplan.

– Vi er glad for at dette foreslås før langtidsplanen er ferdigbehandlet i Stortinget, forteller første nestleder i IE&FLT, Merete Jonas.

To av de syv lovte milliardene vil gå til å øke Forsvarets operative evne.

Arbeidsplasser i Norge

Forbundsnestlederen mener satsningen bør gi gode muligheter for norsk forsvarsindustri.

Hun er spesielt opptatt av teknologiutvikling, vedlikehold og nye arbeidsplasser i Norge.

– Det er viktig at Forsvaret utnytter de sivile ressursene hos forsvarsindustrien hjemme i Norge.

Bjørn Arve Skjulestad
HOVEDTILLITSVALGT: Bjørn Arve Skjulestad leder bedriftsklubben til IE&FLT hos Kongsberg Defense Aerospace. Foto: Frode Ersfjord

Krever mer forutsigbarhet

IE&FLT organiserer medlemmer i forsvarsindustrien.

Blant dem er Bjørn Arve Skjulestad, hovedtillitsvalgt i bedriftsklubben til IE&FLT hos Kongsberg Defense Aerospace.

– Vi trenger forutsigbare rammer på hvordan innkjøpene fra Forsvaret skal foregå, forteller han.

Han vil ha langsiktige bestillinger slik at bedriftene i forsvarsindustrien kan planlegge for teknologiutvikling og innkjøp.

– Å skaffe råvarer og komponenter gjøres best om man får oversikt langt frem i tid.

Kongsberg Defense Aerospace produserer blant annet luftvernsystemet NASAMS, som Regjeringen i mars besluttet å kjøpe mer av.

– Bjørn Arve tar opp bekymringer rundt langsiktighet som vi hos IE&FLT følger nøye med på, forsikrer Merete Jonas.

IE&FLT ønsker at Norge skal ha en høy selvforsyningsgrad og sikring av produksjonen.

– Vi mener også at kompetanse og ressurser må være tilstede slik at vedlikehold kan gjøres hjemme.

FORNØYD: Første nestleder i IE&FLT, Merete Jonas. Foto: Frode Ersfjord

Tenk utenfor boksen

Jonas med IE&FLTs medlemmer har lenge påpekt at det er behov for flere ansatte i forsvarsindustrien.

Regjeringens forslag innebærer at 114 milliarder kroner vil bli bevilget til Forsvaret i revidert statsbudsjett.

Med dette når også Norge Nato-målet fra 2014 som sier at 2 prosent av brutto nasjonalprodukt skal brukes på forsvar innen 2024.

– Men det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i store deler av norsk arbeidsliv. Kanskje er det på tide å tenke utenfor boksen for å sikre arbeidskraft i til forsvarsindustrien i framtiden, spør Jonas til slutt.