Nyheter > Brudd i Statsoppgjøret

Tekst: LO Stat

– Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sier Aas.  

LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er for det første at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna. Noe de mener oppnås best gjennom et stort generelt tillegg til alle. 

– All erfaring viser at det er gjennom et størst mulig sentralt tillegg vi oppnår den beste og mest rettferdige fordelingen. Statens ønske er derimot at mye av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. Det gir ikke mindre, men større ulikhet. Det kunne vi ikke godta, sier han.

Vil ha likelydende avtaler

Det andre hovedkravet er å komme tilbake til likelydende hovedtariffavtaler for alle statsansatte. I dag har LO og YS en avtale, mens Unio og Akademikerne har en annen.

LO Stat mener at splittelsen i ulikelydende avtaler har vært svært uheldig og har ført til flere store utfordringer for staten.

– Vi som parter må ta ansvar for at alle statsansatte blir ivaretatt på en god måte. Slik situasjonen er nå, blir lønnsutviklingen i mange tilfeller vilkårlig og urettferdig.

Oppgitt forhandlingsleder

Aas mener staten fortjener ros for å ha vist større forhandlingsvilje enn ved tidligere hovedtariffoppgjør, men langt fra nok på det som handler om fordeling og rettferdig lønnsutvikling for alle medlemmene.

– Jeg kjenner at jeg blir oppgitt over at vi må til Riksmekleren nok en gang. Det er blitt regelen mer enn unntaket. Det syns jeg er synd, sier han.  

Meklingen innledes 2. mai, og har utløp 23. mai ved midnatt. Skulle partene ikke bli enige innen fristen, vil det utløse den første konflikten i staten siden 2012.  
 
LO Stat har i overkant av 43.000 medlemmer i staten.