Nyheter > Brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO

En kampklar LO-leder, Hans Christian Gabrielsen (i midten). Foto: Frode Ersfjord

LO har i dag, 14. mars, brutt forhandlingene med NHO i lønnsoppgjøret, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 163 000 medlemmer privat sektor. Forhandlingene, som har pågått siden 11. mars, har ikke ført fram. Det betyr at oppgjøret nå går til mekling. – Etter flere år med svært lav reallønnsvekst har våre medlemmer hatt forventinger om et oppgjør som merkes på lommeboka. Spesielt viktig for oss har det vært å løfte de lavest lønte, som er blitt hengende etter over tid, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Partene vil nå møtes til mekling hos Riksmekleren, hvor fristen for enighet utløper ved midnatt den 31. mars – hvis ikke blir 163 000 arbeidstakere tatt ut i streik ved arbeidstidens begynnelse den 1. april. Hvilke medlemmer som eventuelt blir tatt ut i streik vil bli bestemt den 28. mars. Forbundsleder i FLT, Ulf Madsen, deltar i LOs forhandlingsdelegasjon og vil følge meklingen tett. –  Vi står selvsagt samlet med LO. Argumentene for våre medlemmers lønnsvekst vil være sterke også hos Riksmekleren. Vi er ved godt mot, avslutter Madsen. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Tariffavtalene gjelder for to år, og LO og NHO forhandler om lønnsregulering for 2. avtaleår.