Nyheter > Brudd i forhandlingene med NHO

Den 30. mars 2023 brøt LO forhandlingene med NHO i mellomoppgjøret. Partene har forhandlet siden 27. mars. LO har samtidig varslet plassoppsigelse for rundt 185 000 medlemmer. 

Partene må dermed ha bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet. Dato for mekling er satt etter påske, den 14. og 15 april. Dersom partene ikke kommer til enighet her, kan det bli streik fra arbeidsdagens begynnelse den 16. april. Omfanget av en eventuell streik vil offentliggjøres den 11. april.

LOs hovedkrav i mellomoppgjøret er økt kjøpekraft og å sørge for at arbeidstakerne sikres en andel av verdiskapningen, samt prioritere likelønn og motvirke lavtlønn.

Du kan lese mer om forhandlingene på LOs nettsider.

Lønnsoppgjøret 2023

Mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023 for FLTs medlemmer finner du her.