Nyheter > Brudd i forhandlingene med NHO
Tekst: Frode Ersfjord Video: Kenneth Williams, LO Media Det ble den 22. mars levert varslet plassfratredelse for de arbeidstakerne i privat sektor som er omfattet av tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Plassfratredelse er den siste formelle prosedyren før en lovlig tariffstreik kan iverksettes. – Vi har kommet til et punkt i forhandlingene hvor vi føler at vi har behov for hjelp fra Riksmekleren, slik at vi kan få fremdrift i tariffoppgjøret. Vi har derfor meddelt NHO at vi bryter forhandlingene, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen. LO gikk inn i forhandlingene med følgende krav: • Tette hullene i AFP-ordningen, sikre sliterne en rettferdig pensjon • Pensjonsopptjening i Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone. • Sikre dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere • Økt kjøpekraft til alle, som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn Nøkkeldatoene for årets oppgjør er: • 12. mars: Kravoverleveringen • 13. mars: Forhandlingene startet • 22. mars: Brudd i forhandlingene • 3. april: Mekling • 8. april: Eventuell streik