Nyheter > Bransjeprogrammer for medlemmer
Regjeringen har etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Detakelse er gratis for deg som er medlem og du kan delta uten å miste eventuelle stønader fra Nav. Se oversikt over tilbudene her eller gå via hovedmenyen