Kartellkonferansen: Tiltaksplasser til alle som trenger

– Forbundsledelsen har vært på politisk rundreise i høst og besøkt flere arbeidsinkluderingsbedrifter. Mange melder om mangel på arbeidskraft. Samtidig faller mange, også unge utenfor arbeidslivet. FLT ønsker at antall tiltaksplasser matcher antallet som trenger dem, sa 1. nestleder Aud Marit Sollid i sitt innlegg på Kartellkonferansen 2021.

Det er bra at det i statsbudsjettet er en reversering av kutt i tiltaksplasser. Vi ønsker tiltaksplasser til de som trenger det. Mange av bedriftene vi besøkte fikk ikke tak i nok mennesker til ekspansjon. Det bekymret dem at de ikke klarte få utnyttet det potensialet som ligger i den enkelte bedrift.

Attføringsbransjen står overfor tre utfordringer vi ønsker at regjeringen svarer på:

  • Om vi kan være trygge på at anbudsspøkelset for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og  Arbeidsforberedende trening (AFT) er jaget ut av departementskontorene en gang for alle.
  • Om anbudene kan være av lenger varighet der det er anbud.
  • Om tillitsreformen også kan gjelde attføringsbedriftene.

Våre tillitsvalgte i arbeidsinkluderingsbedriftene ønsker å benytte tiden sin til å bistå de som trenger det. Ikke telle, rapportere, og ha ideologiske fighter fremfor å hjelpe de som trenger det. For oss handler det om å ta vare på noe av det viktigste og vakreste i velferdsstaten – hvordan vi behandler de som står utenfor.

Sist oppdatert 24. november 2021