Bli medlem av FLT

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping. FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende.

Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Trykk her for å se hva det koster å være medlem i FLT

Personopplysninger
Fødselsnummer (11 siffer)
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer (4 siffer)
Poststed
Mobil (8 siffer)
Telefon arbeid (8 siffer)
E-post

FLT ønsker at du oppgir den adressen du benytter daglig

Medlemsopplysninger
Medlemskap ønskes fra
Medlemskategori
Arbeidsgiver

Vennligst spesifiser navnet så mye som mulig

Søkeresultat
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon arbeidsgiver (8 siffer)
Hvordan ønsker du å betale kontingenten?
Navn på skole / høyskole / universitet
Søkeresultat
Planlagt ferdig
Melding til FLT

Er det noe annet du mener vi bør vite om? Send oss melding om det i meldingsboksen.

Send inn