Bli medlem av FLT

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping. FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og i Statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende.

Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Trykk her for å se hva det koster å være medlem i FLT

Read more about FLT

Personopplysninger

National identity number (social security number 11 digits)

Forename

Surname

Address

Zip code (4 digits)

City

Cell phone number (8 digits)

Phone number at work (8 digits)

FLT ønsker at du oppgir den adressen du benytter daglig

Please use your current email

Medlemsopplysninger

Membership from

Please select one of the categories for your membership

Vennligst spesifiser navnet så mye som mulig

Company name

Current position at work

Ønsker du tariffavtale?

Would you like to opt into a collective agreement?

Hva er tariffavtale?

What is a collective agreement?

Address

Zip code

City

Your employers phone number (8 digits)

Hvordan ønsker du å betale kontingenten?

How do you want to pay your union fee?

Name of education institution

Planned completion

Ved overgang fra annet forbund, vennligst skriv inn navn på forbundet i meldingsboksen.

Er det noe annet du mener vi bør vite om? Send oss melding om det i meldingsboksen.

If you have further information, please write us here.