Bli medlem av FLT

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping. FLT organiserer innen de fleste bransjer i privat sektor og statens vegvesen, i tillegg til studenter og selvstendig næringsdrivende.

Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer er typiske medlemmer i FLT.

Trykk her for å se hva det koster å være medlem i FLT

Personopplysninger

FLT ønsker at du oppgir den adressen du benytter daglig

Medlemsopplysninger

Vennligst spesifiser navnet så mye som mulig

Ønsker du tariffavtale?

Hva er tariffavtale?

Hvordan ønsker du å betale kontingenten?

Er det noe annet du mener vi bør vite om? Send oss melding om det i meldingsboksen.