Nyheter > Bekymret for strømprisene

— Våre medlemmer er bekymret for strømprisen og melder om det til forbundsledelsen. FLT har allerede løftet inn for LO den krevende situasjonen til enkeltpersoner og industrien med mangelen på og prisen på energi. Jeg stilte spørsmål rundt dette til statsministeren forrige mandag, og regjeringen har lovet å senke avgiften til staten på strøm og at regjeringen skal se videre på utfordringene, sier Ulf Madsen.

— Vi ønsker for industriens også langsiktighet for energiforsyningen, og vi ønsker en debatt angående bruken av energien, altså hvordan energi prioriteres. Vi har skrevet om dette i en industripolitisk plattform, og håper vi får diskusjoner omkring denne. Billig og nok kraft er en av FLT sine hovedsaker i det politiske arbeidet, og vi håper på videre gjennomslag, avslutter Madsen.

Les også: 

Billig og nok energi!