Nyheter > Atle Høie er ny generalsekretær i IndustriAll

PÅ PODIET: Atle Høie taler for IndustriALLs tredje kongress. Foto: IndustriALL

Nyvalgt general fra Norge

Under IndustriALL’s tredje internasjonale kongress*, ble Atle Høie valgt som ny generalsekretær. Over 3 000 delegater og observatører fra over 100 land fulgte kongressen. Møtet skulle opprinnelig bli avholdt i Sør-Afrika for å markere apartheidmotstanden, men ble flyttet til internett grunnet pandemien. Høie, som tidligere var visepresident, har bakgrunn fra Fellesforbundet og er valgt for fire år. Han lovte kongressen en hard kamp for arbeideres rettigheter opp om multinasjonale selskaper.

Fem raske spørsmål til Høie

— Hvorfor skal vi bry oss om internasjonale forum for fagbevegelsen? Det er to grunner til at vi alle skal være opptatt av internasjonalt samarbeid I fagbevegelsen. Vi er alle en del av et globalisert arbeidsliv. Leverandørkjedene kjenner ingen landegrenser og svært få av oss er upåvirket av hvordan lønns- og arbeidsvilkår ser ut i andre land. I tillegg skjer en enorm utnyttelse vi som medmennesker og fagforeningskamerater ikke kan tolerere. Uten en organisert internasjonal fagbevegelse kan vi ikke håndtere disse utfordringene. — Hva gjør IndustriALL viktig for norske arbeidstakere i industrien hjemme? Gjennom vår globale styrke sikrer vi bedre lønns- og arbeidsforhold i leverandørkjedene og sørger for at vi i Norge ikke blir utkonkurrert på direkte utnytting. I tillegg er vi kanskje den viktigste aktøren mot fattigdom, noe som bør oppta alle med et sosialt sinnelag. — Over 50 millioner organiserte representeres av IndustriAll, hvordan jobber dere for gjennomslag? Vi sørger for å bringe dem sammen om felles mål og så bruker vi denne felles styrken til å legge press på konsern, myndigheter og internasjonale institusjoner for å sikre grunnleggende fagglige rettigheter — Hvordan opplever du forskjellen på norsk arbeidsliv, og det du observerer internasjonalt? Jeg tror ikke mange i Norge forstår hvilken grad av utnytting som skjer i fattige land, selv av internasjonal anerkjente konsern og hvor mye mange lands myndigheter forsøker å undergrave standarder på arbeidsmarkedet for å tiltrekke seg internasjonal kapital. Kostnadsnivå er den viktigste faktoren når et konsern skal legge ut produksjon eller handle varer og innsatsfaktorer. Dette tvinger land til å konkurrere i en nedadgående spiral. — Kan du oppsummere de tre viktigste sakene for deg som generalsekretær i IndustriAll? Jeg vil sikre retten til å organisere seg og å forhandle kollektivt; Rydde opp i teko-industrien og; rydde opp i skipsopphuggingsindustrien. *Valget fant sted 16. september. FLT er medlem av IndustriALL.