Visjon og verdier

FLT skal være blant de fremste i arbeidet for en utvikling av:

  • de beste og mest fremtidsrettede tariffavtaler
  • de beste tilbud til etter- og videreutdanning
  • en effektiv, og demokratisk serviceorganisasjon

Aktivt arbeid i målrettet faglig politisk samarbeid skal sikre våre medlemmers økonomiske, sosiale og politiske interesser. Gjennom medlemmenes aktive medvirkning skal det skapes enhet, kraft og entusiasme i arbeidet for å virkeliggjøre våre mål. I samsvar med forbundets og landsorganisasjonens vedtekter er FLT til for å fremme:

  • en samfunnsutvikling som sikrer vårt miljø, velferd, rettssikkerhet
  • en rettferdig fordeling av samfunnsgodene
  • våre faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

For å trygge vår felles fremtid, er FLT også til for å fremme det internasjonale samarbeid for fred, nedrustning, frihet, rettsikkerhet og demokrati.

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.