Informasjon for medlemmer og tillitsvalgte

Nyttig informasjon om tariff for medlemmer og tillitsvalgte i FLT.

Oppgjørsformer

Et samordnet oppgjør betyr felles forhandlinger mellom hovedorganisasjonene og NHO. I praksis innebærer dette at LO fører fellesforhandlinger i privat sektor direkte med ulike arbeidsgivermotparter (NHO, Virke, Samfo m.fl.). Det blir holdt felles avstemming om forhandlingsresultatet. Eventuelt kan de enkelte forbund forhandle med sin motpart om spesielle saker/tilpasninger i sine avtaler i tillegg.  Benyttes i første rekke som betegnelse på oppgjøret i privat sektor. Innen offentlig sektor skjer det en permanent samordning gjennom LO Kommune og LO Stat, som er fellesorganer for alle LO-forbund med medlemmer i kommunal og statlig sektor. ASVL og Glass og fasadeforeningen er unntatt samordnet oppgjør.

Se viktige datoer her

Les nyheter om tariff her 

Hva betyr tariffavtale og hovedoppgjør?

En tariffavtale er en rammeavtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening.  Tariffavtalene kalles også overenskomster. Avtalene omhandler lønnsvilkårene og arbeidsvilkår. Mer om tariffavtale her 

Det holdes hovedoppgjør hvert annet år, og da kommer hele innholdet i disse tariffavtalene/overenskomstene opp til revisjon.

Oversikt over alle overenskomster her

Hvor finner jeg min tariffavtale og oversikt over FLTs avtaler?

Du finner din tariffavtale ved å logge inn på Min side. Les mer om arbeidsliv og avtaler her