Tillitsvalgte om vervet

FLT-tillitsvalgte forteller om vervet.

Grunnkurs tillitsvalgte, FLT

Fredrik Flesner
Jobber i Durapart AS. Er styremedlem i bedriftsklubben og vara i avdeling 009 Arendal

Hvorfor ble du tillitsvalgt?
– Jeg har erfaring som tillitsvalgt fra tidligere, da var jeg i et YS- forbund i det offentlige. Igjennom vervene jeg har per nå, har jeg fått bedre innsikt i hvordan det fungerer i det private.

Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid?
– Jeg har ikke opplevd at rollen som tillitsvalgt har noen negativ innvirkning så langt. Vervene jeg har gir meg mulighet til å påvirke. Det liker jeg, særlig er det viktig å kunne påvirke på egen arbeidsplass. Ellers føler jeg ikke at vervet kommer i konflikt med fritida, det har nok å gjøre med at jeg er en del av et styre hvor vi kan dele på arbeidsoppgavene.

Grunnkurs tillitsvalgte, FLT

Magne Olav Sveen 
Jobber i Øveraasen AS. Er leder i bedriftsklubben og leder i avdeling 015 Innlandet

Hvorfor ble du tillitsvalgt?
– Jeg har vært tillitsvalgt i FLT siden jeg byttet forbund. Det er ca 10 år siden. Tidligere har jeg også vært tillitsvalgt i Fellesforbundet. Totalt har jeg vært tillitsvalgt i 25 år, både i klubb og på avdelingsnivå. Da jeg byttet til FLT, var det valg i bedriftsklubben og jeg endte opp som leder.  Jeg har alltid vært interessert i fagforeningsarbeid. Det er en av grunnene til at jeg startet som tillitsvalgt, dessuten var det en veldig flink tillitsvalgt på min tidligere arbeidsplass som gradvis introduserte meg for vervet.

Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid?
– Jeg får den tiden jeg trenger i arbeidstiden til å drive tillitsvalgtsarbeid, det er en sterk tradisjon for fagorganisering på arbeidsplassen min. Min opplevelse er at det teller positivt å være tillitsvalgt i forhold til utviklingsmuligheter på jobben. Jeg tror ikke jeg hadde hatt min nåværende stilling, hvis jeg ikke hadde hatt den balasten mange års erfaring som tillitsvalgt gir. Spesielt kommer menneskekunnskapen jeg har opparbeidet meg godt med.  Det er mer krevende å være tillitsvalgt i avdelingsstyre enn bedriftsklubb, men samtidig er det opptil hver enkelt hva de vil legge i vervet. Selv liker jeg godt å bruke fritida på kurs.

Grunnkurs tillitsvalgte, FLT

Trude Sjøbakk
Jobber på Kongsberg Automotive AS og er leder i bedriftsklubben

Hvorfor ble du tillitsvalgt?
– Jeg satt i valgkomiteen, men det var det ingen som ville stille som leder. En kollega sa hun kunne være nestleder om jeg stilte som leder. Sånn ble det.

Hvordan opplever du at rollen som tillitsvalgt påvirker karrièremuligheter, arbeidshverdag og familieliv/fritid?
– Jeg har en krevende stilling og sliter litt med å få tid til tillitsvalgtsarbeid. Jeg og styret har bestemt oss for at vi må sette av tid i kalenderne våre og planlegge langt frem i tid.  På fritida syns jeg det er spennende å være med på kurs i regi av forbundet, jeg får både nettverk og lærer nye ting. Jeg tror arbeidet som tillitsvalgt kan bidra positivt i forhold til karrièremuligheter. Som tillitsvalgt blir du valgt fordi andre har tillit til deg, og det kan være en fordel for eksempel i en lederstilling. Gjennom vervet vises engasjement og evne til samarbeid, noe som bedriften i mange tilfeller vil se på som positivt.