Suksess med nye regioner

På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å etablere fem nye regioner og ansette regionrådgivere. Nå er vedtaket gjennomført etter planen og de nye regionene er så langt en suksess for forbundet.

Regionrådgivere: Fra venstre Anniken Refseth (Midt), Leif-Roar Mikkelsen (Nord), Elisabeth M. Mogård (Øst), Ståle Johannesen (Sør) og Lisa Nordlund (Vest). Foto: Frode Ersfjord

I mai 2018 ble de fem nye regionene Øst, Vest, Sør, Midt og Nord konstituert. Deretter ble det ansatt regionrådgivere i hver av regionene. Nå har de alle avholdt første regionkonferanse og etablert egen handlingsplan.

Forbundsleder Ulf Madsen er fornøyd med gjennomføringen av Landsmøtets vedtak.
– Ansettelsen av regionrådgivere har så langt vært en suksess. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte i avdelingene. Jeg er overbevist om at regionrådgiverne på sikt vil bidra til å skape medlemsvekst. Vi ser fram til et fortsatt godt og tett samarbeid om flere oppgaver ute i regionene i 2019, sier Madsen.

Hvordan fungerer regionene?

Hovedmålet med etableringen av de nye regionene er å skape medlemsvekst og gi bedre service til medlemmene. Regionrådgiverne er nå i full gang med arbeidet i sine regioner og bistår gjerne avdelingene med bedriftsbesøk og rekrutteringstiltak. Avdelinger og tillitsvalgte oppfordres til å ta kontakt.

  • Lurer du på hva regionene har å si for deg som medlem eller tillitsvalgt? Last ned en kort forklaring i Videoscribe her
    (Klikk på lenken og last ned presentasjonen ved å trykke på nedlastningsikonet. Trykk på play-knappen når du har lastet ned presentasjonen for å spille den av, åpnes i Power Point).
  • Lurer du på hvilken region du hører til og hvem som er regionrådgiver? Se oversikt over regioner og avdelinger

Les også

Regionkonferansen Sør

Regionkonferanse Midt

Regionkonferanse Vest

Regionkonferanse Øst

Regionkonferanse Nord

Konstituering av regionene

Forbundets vedtekter

Bli medlem