Skjema for valg av styre og bedriftstillitsvalgte

Styreskjema- navn og kontaktinformasjon på de tillitsvalgte
Skjemaet skal sendes inn ved valg av nytt styre til avdelingen.

Bedriftstillitsvalgte – navn og kontaktinformasjon på tillitsvalgte i bedriftsstyret
Skjemaet skal sendes inn ved valg av nytt bedriftsstyre.

*Trykk på lenkene for å laste ned skjemaene. Fyll ut skjemaene i Word og send til forbundet på e-post: postkasse@flt.no