Protokoller og referat

Det bør skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd.

Det anbefales at det alltid skal skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd. Anbefalingen er uansett om en er enige eller uenige. Er en uenig skal dette også protokolleres.

En protokoll inneholder i sin enkleste form følgende:

  • Tid og sted for møtet
  • Hvem var til stede
  • Hvilke(n) sak(er) ble behandlet, eventuelt kort om hva saken gikk ut på.
  • Hva ble vedtatt
  • Signatur fra to av deltakerne

Et referat vil normalt inneholde mer informasjon om hva som skjedde og hva som ble sagt enn en protokoll. Det er heller ikke vanlig å signere et referat.

Her ser du et eksempel på hvordan en protokoll fra styremøte i bedriftsgruppa kan skrives

Det skal alltid settes opp protokoll fra møter med bedriften. Her har protokollene en litt annen og mer formell oppbygning.

Her ser du et eksempel på hvordan en protokoll i møte med bedriften kan skrives