Avtalemøter

Lov og avtaleverket legger opp til at det skal gjennomføres en del møter mellom arbeidsgiver (bedriften) og de tillitsvalgte i bedriftsgruppa. Dette kan være alt fra månedlige informasjons- og drøftingsmøter til møter til møter i samarbeidsutvalg og arbeidsmiljøutvalg.

Mer informasjon:
Hovedavtalene
Arbeidsmiljøloven