Særavtaler og rammeavtaler

FLTs overenskomster  er det som kalles  «rammeavtaler». Det betyr at mange av de rettighetene man har etter overenskomsten forutsetter at det etableres lokale avtaler i bedriftene. Overenskomsten gir partene en rett til å få opprettet lokale avtaler, og arbeidstakernes rettigheter sikres gjennom dette.

Her følger en praktisk guide på hvordan du går frem for å fremforhandle en slik avtale.

Hva er særavtaler?
Hvordan få særavtale?

Har du flere spørsmål om særavtaler?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.