Skjemaer for medlemshåndtering

Godkjenning/endring av overenskomst

Dette skjemaet skal kun fylles ut dersom det allerede er opprettet overenskomst ved bedriften.
Last ned skjema.

Innmelding av medlem

Som et alternativ til innmelding på nett, kan innmeldingsskjemaet i unntakstilfeller brukes til innmelding av nye medlemmer der det er hensiktsmessig.
Last ned innmeldingsskjema.

Endring av medlemsopplysninger

Endringsskjemaet skal brukes der FLT ikke har tariffavtale fra før av.
Last ned skjema.