Innmeldingsskjema og endringsskjema

Last ned innmeldingsskjema
Innmeldingsskjema i papir skal brukes når det meldes inn nye medlemmer der FLT har tariffavtale fra før av.

Last ned endringsskjema
Endringsskjema i papir skal brukes der FLT ikke har tariffavtale fra før av.

Dersom overenskomst med bedriften er opprettet, skal del 2 av skjemaet fylles ut før det sendes til FLT.