Innmeldingsskjema og endringsskjema

Last ned innmeldingsskjema
Innmeldingsskjema i papir skal brukes når det meldes inn nye medlemmer der FLT har tariffavtale fra før. Merk at om det er opprettet overenskomst med bedriften skal del 2. av skjemaet fylles ut før det sendes til FLT.

Last ned endringsskjema
Endringsskjema i papir skal brukes der FLT ikke har tariffavtale fra før. Merk at om det er opprettet overenskomst med bedriften skal del 2. av skjemaet fylles ut før det sendes til FLT.