Rekrutteringsarbeid

FLTs motto er «Sammen er JEG sterkere». Med dette mener vi at vi sammen skaper bedre resultater for hvert enkelt medlem enn de ville klart på egenhånd.

For å ha gjennomslagskraft og forhandlingsstyrke er vi avhengige av at vi er mange. Det er medlemmene og de tillitsvalgte ute i bedriftene som best sikrer dette, ved å arbeide for at flere melder seg inn i forbundet og at vi beholder de medlemmene vi allerede har.

FLT oppfordrer de tillitsvalgte til å drive et målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid, det er også en egen støtteordning for slikt arbeid. Mange er uorganiserte fordi de aldri har blitt spurt om å bli medlem, eller aldri har mottatt noen informasjon om forbundet.