Reduksjon av kontingent

Du kan søke om redusert kontingent hvis du er arbeidsledig, permittert, delvis pensjonist eller mottar attføring.

Du har mulighet til å søke om redusert kontingent når følgende betingelser er til stede: Arbeidsledighet, attføring eller arbeidsavklaringspenger, rehabilitering, permittering, delvis pensjonert eller ufør.

Medlemmer som har fått godkjent kontingentreduksjon betaler en lavere kontingent, i tillegg til forsikringspremie. For å få redusert kontingent må du kunne vise til dokumentasjon på redusert inntekt, eksempel på dette kan være vedtak fra NAV eller permitteringsvarsel. Dokumentasjon må sendes til oss per post. Heltids pensjonister og hundre prosent uføre kan søke om kontingentfritak. Ta kontakt med forbundet eller send dokumentasjon per post.

Les mer om kontingentreduksjon i vedtektene

Les mer om pensjonister