Om sykepenger

LO-advokatene har disse rådene om sykepenger og Koronaviruset.

Når har jeg krav på sykepenger ved karantene pga. Koronaviruset?
Når har jeg ikke krav på sykepenger pga. Koronaviruset?
Hvem betaler sykepenger ved karantene pga. Koronaviruset?
Må jeg personlig møte opp hos legen for å få en sykmelding?
Hva om jeg oppfyller kravene til sykmelding, men har fått påvist Koronaviruset utenfor Norge og oppholder meg utenfor Norge?