Om permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager.

Podcast om permittering fra FLT finner du her.

Må man akseptere permittering dersom man er uenig?
Om jeg er permittert, kan jeg bli innkalt på jobb i permitteringsperioden?
Hvilken varslingsfrist skal gjelde, 2 eller 14 dager?
Må arbeidsgiver drøfte permitteringer med tillitsvalgt?
Hva skal de tillitsvalgte gjøre ved uenighet?
Hva er arbeidstakers resignasjonsplikt?
Jeg har ikke tariffavtale - hva gjør jeg?
Hvor lenge gjelder permitteringen?
Kan man bli pålagt avspasering for å hindre permittering?
Kan man bli pålagt å ta ut ferie for å hindre permittering?
Hva er varslingsperiode og arbeidsgiverperiode ved permitteringer?
Hva skal stå permitteringsvarselet?
Har jeg krav på en begrunnelse på hvorfor jeg blir permittert?
Hva om jeg har blitt permittert delvis og arbeidsgiver vil utvide det?
Jeg er sykmeldt, kan jeg fortsatt permitteres? Og hva hvis jeg blir friskmeldt??
Hvor mye vil jeg få utbetalt når jeg er permittert?
Når og hvordan skal jeg søke om dagpenger?
Hva er permittering?