Om hjemmekontor

LO-advokatene har disse rådene om hjemmekontor og hjemmekarantene.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?
Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg hjemmekarantene?
Har jeg krav på lønn hvis helsemyndighetene pålegger meg hjemmekarantene?