Om ferie og fritidsreiser

LO-advokatene gir deg råd om ferie og fritidsreiser. Det er også (merket) informasjon fra NHO.

Kan arbeidsgiveren endre godkjente ferieplaner?
Kan arbeidsgiver nekte meg å reise i min fritid?
Men hva hvis jeg reiser til et område som jeg vet vil resultere i et karantenepåbud?
Kan arbeidsgiver pålegge meg å reise til et sted i strid med anbefalinger fra helsemyndighetene?
Har jeg gyldig fravær hvis jeg i løpet av min ferie blir satt "karantenefast" i utlandet pga. koronaviruset?
Hva skjer om jeg ikke kan komme meg på jobb fordi mitt fly er kansellert? Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?
Kan arbeidsgiveren endre ferien min, eller pålegge meg ferie nå?