Om kontingent og organisasjon

Spørsmål om kontingent og FLTs organisasjon.

Hva skjer med kontingenten min ved permittering?
Hvem kan hjelpe meg med spørsmål?
Hvorfor har FLT avlyst alle arrangementer?
Vi har ikke tillitsvalgt på jobb. Hva gjør jeg?
Er du det eneste FLT-medlemmet i bedriften?
Er du i tvil om du har tariffavtale eller tillitsvalgt?
Hva med samarbeid med andre klubber/fagforeninger?