Ofte stilte spørsmål

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 kalenderdager.

Tekst: LO/FLT

MOBIL: Trykk på MENY over.
PC/MAC: Trykk i venstre marg.

Vi får mange spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer om hvordan man skal håndtere permitteringer som følge av koronatiltakene.

Vi har utredet ofte stilte spørsmål svar om dette på denne siden. Du kan også finne lytte til vår egen podcast om koronaviruset og arbeidsliv eller finne svar hos LO.

Det er viktig å være klar over at situasjonen med koronaviruset i seg selv ikke gir grunnlag for permittering. Bedriftene må følge de alminnelige reglene for permitteringer etter Hovedavtalens kapittel 7, og det er kun sysselsettingsproblemer som gir saklig grunn til å permittere.

Aktuelle situasjoner som gir grunnlag for permittering kan være at man opplever leveranseproblemer av råvarer, at kundegrunnlaget er kraftig redusert, eller at reiserestriksjoner eller fravær av ansatte etterhvert blir så stort at driften får problemer. Dette vil kunne gi saklig grunn til å permittere.

Det er ikke saklig å permittere nå fordi man antar at koronasituasjonen vil kunne gi lavere inntjening på sikt. Bakgrunnen må være at det er nødvendig, og at arbeidsgiver i en periode ikke kan beskjeftige arbeidstakeren på en forsvarlig måte.