Nyheter

Oversikt over nyhetssaker vi har laget fra oppgjørene i 2020, 2021 og 2022.

  • Nytt fra forbundsstyret

   Les hvem som skal forhandle for FLT under årets lønnsoppgjør.

    

 • Om mulig streik i Frontfagsforhandlingene 2022

  Frontfagsforhandlingene er i gang. Hva skjer hvis du som medlem blir berørt av en eventuell streik? Vil du i så fall få dagpenger eller økonomisk støtte? Vi har laget en veileder om problemstillinger knyttet til situasjonen.

   

 • Forberedelser til tariffoppgjøret 2022

  Forslag frem mot revisjonen av tariffoppgjøret neste år ble diskutert på tariffrådsmøtet tirsdag forrige uke, 7. desember 2021. Hjemmekontor, arbeidsgivers ståsted og tariffavtalestrukturen stod på agendaen.

   

 • Enige om ny hovedavtale i Virke

  LO og Virke har forhandlet fram hovedavtalen for de neste fire årene, med mindre endringer.

   

 • Enige om ny hovedavtale i Spekter

  LO Stat og Spekter har forhandlet fram hovedavtalen for de neste fire årene.

   

 • Ingen LO-streik i staten

  Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag.

   

 • Peggy Hessen Følsvik
  Mellomoppgjøret er vedtatt – Hessen Følsvik i strupen på Regjeringen

  LO’s representantskap har vedtatt årets lønnsoppgjør. Peggy Hessen Følsvik er valgt som LO-leder frem til neste kongress.

   

 • Brudd i statsoppgjøret

  LO Stat brøt i ettermiddag forhandlingene med Staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

   

 • LO Stat krever reallønnsvekst og uttelling for lavlønte

  Mellomoppgjøret i staten innledes mandag 26. april. LO Stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer.

   

 • 23 000 kan streike fra søndag

  Det kan bli storstreik fra søndag morgen, om ikke LO og NHO blir enige i tariffoppgjøret med frist natt til søndag 11. april.

   

 • MELLOMOPPGJØRET: 1650 FLT-medlemmer kan tas ut i streik 11. april kl. 06:00

  Om LO og NHO ikke blir enige innen midnatt 10. april blir det streik. Lister for streikeuttak finner du her.

   

 • Mellomoppgjør 2021: Brudd i forhandlingene

  LO og NHO brøt forhandlingene 25. mars. LO varslet avtale- og plassoppsigelse for 179 002 arbeidstakere. Partene møtes til mekling 9. – 10. april, dersom det ikke fører frem kan det bli streik.

   

 • Mellomoppgjøret 2021 er i gang

  24. mars overleverte LO og NHO sine krav og mellomoppgjøret er nå i gang, men partene står svært langt fra hverandre. Det kan føre til streik. Les mer og se datoer for mellomoppgjøret her.

   

 • MELLOMOPPGJØRET: LO vil sikre medlemmenes kjøpekraft

  I årets mellomoppgjør er LO’s hovedkrav å sikre medlemmenes kjøpekraft, prioritere seriøsitet og likelønn samt motvirke lavlønn.

   

 • Ny tariffavtale for arbeidsledere med Virke

  FLT har sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke opprettet en egen overenskomst for arbeidsledere.

   

 • Uravstemninger for avtaler

  FLT har sammen med motparten fremforhandlet en rekke tariffavtaler som relevante medlemmer nå skal stemme over

   

 • Hovedoppgjøret for Arbeidsledere er ferdigforhandlet sentralt

  De to overenskomstene Arbeidsleder og Arbeidsleder byggfag er ferdig forhandlet mellom NHO og FLT.

   

 • Protokoller fra Hovedoppgjøret 2020

  Last ned og les protokoller fra årets hovedoppgjør.

   

 • Resultater fra tariffrevisjonen 2020

  Her de viktigste endringene de overenskomstene som er ferdig forhandlet. Resten av overenskomstene forhandles i januar 2021.

   

 • Uravstemning for Tekniske funksjonærer i NHO og Virke: Avtalene vedtatt

  Uravstemningen for FLT-medlemmer som har overenskomsten Tekniske funksjonærer hos både NHO og Virke er vedtatt

   

 • Ny tariffavtale for funksjonærer i Virke

  FLT har for første gang fremforhandlet en tariffavtale for tekniske funksjonærer i Virkes område.

   

 • Lønnsoppgjøret for Tekniske funksjonærer er klart

  Overenskomsten for Tekniske funksjonærer er ferdigforhandlet for året 2020. Det blir et generelt tillegg på kr. 0,50 og videre lokale forhandlinger.

   

 • Full støtte til de streikende vekterne fra FLT

  Vekterstreiken trappes opp til 1533 vektere. Vekterne kjemper for mer rettferdige natt- og helgetillegg.

   

 • Landsrådsmøte om landsmøte og LO-Kongressen

  Vedtekter, prinsipprogram, tariffoppgjør og FLT’s fremtid: Landsrådet har hendene fulle.

   

 • Full støtte til streikende bussjåførene fra FLT

  Kommende lørdag vil 8 500 bussjåfører være tatt ut i streik. FLT mener streiken er nødvendig og rettferdig.

   

 • Oppgjørets time: Finn datoene for lønnsoppgjøret her

  Under årets tariffoppgjør blir det forhandlinger om revisjon av FLTs overenskomster. Oppdaterte datoer for dette finner du nedenfor.