Kom i gang – opprett bedriftsgruppe

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene for arbeidslivet, og omtaler de generelle bestemmelsene for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hovedavtalen forutsetter blant annet at medlemmene på en bedrift organiserer seg i en bedriftsgruppe (klubb). Det skal velges en eller flere tillitsvalgte som representerer bedriftsgruppen overfor bedriften.

Bedriftsgruppen dannes ved at alle medlemmene på bedriften samles til et årsmøte. Årsmøte skal normalt kalles inn med to ukers varsel. På dette møte skal det velges tre tillitsvalgte: leder, nestleder og sekretær. Er det mer en 50 medlemmer på bedriften, kan det velges en ekstra tillitsvalgt for hvert 25. medlem (51 medlemmer gir rett til 4 tillitsvalgte, 76 medlemmer gir rett til 5 tillitsvalgte osv). Etter at årsmøte er avholdt må bedriften og FLT innen åtte dager få skriftlig beskjed om hvem som er valgt som tillitsvalgte.

Mer informasjon

Les mer om bedriftsgrupper i FLTs hovedavtaler

Les FLTs rammevedtekter for bedriftsgrupper