Kom i gang – enkelt om styrearbeid

Styret i en bedriftsgruppe eller avdeling består av de tillitsvalgte som har blitt valgt på årsmøtet. Det bør avholdes styremøter jevnlig, og alltid i forkant av planlagte aktiviteter- enten det er forhandlingsmøte i en bedrift, eller medlemsmøte i avdelingen. .

Det bør avholdes styremøter jevnlig, og alltid i forkant av planlagte aktiviteter. Dette gjelder enten det er forhandlingsmøte i en bedrift eller medlemsmøte i avdelingen.

Styrets leder er ansvarlig for at oppgaver blir fordelt mellom styremedlemmene. Det bør være et mål at alle styrmedlemmene får bidratt i arbeidet, og at det blir en jevn fordeling av arbeidsmengden. Styret er også ansvarlig for å formidle informasjon og henvendelser fra FLT og LO til medlemmene, samt gi tilbakemeldinger tilbake til forbundet. I FLT sine vedtekter er det en oversikt over de tillitsvalgtes oppgaver, disse oppgavene danner rammene for styrets arbeid. Forbundet arrangerer jevnlig kurs i praktisk styrearbeid, hvor deltakerne får en grundig opplæring i disse temaene.

Mer informasjon

Les FLTs vedtekter