Kom i gang – aktuell opplæring for deg

For deg som ny tillitsvalgt anbefaler vi at du deltar på Grunnkurset vårt. Dette kurset består av to moduler som arrangeres årlig av forbundet sentralt. Forbundet tilbyr også flere digitale kurs. Når du har gjennomført dette kurset, har vi en rekke spesialiseringskurs som du kan delta på.  Følg med på vår aktivitetsoversikt for nærmere informasjon om når og hvor kursene avholdes.

Meld deg på kurs her

Aktivitetsoversikt
Se oversikt over kommende kurs og andre aktiviteter